Gallwn weithio yn eich sefydliad i feithrin sgiliau digidol a rheoli newid trwy hyfforddiant a mentora ar gyfer unigolion a thimoedd.  Boed yn chwilio am gefnogaeth arweinyddol, meithrin sgiliau a gallu ar draws y sefydliad neu’r ddau, gallwn gynnig hyfforddiant o fewn eich sefydliad ar drawsnewid digidol, dylunio gwasanaeth, cyfathrebu ac ymgysylltu. Gallwn gynnig hyfforddiant yn unig neu fel rhan o’n rhaglen darparu gwasanaeth.  

Mae ein rhaglenni hyfforddi bresennol yn cynnwys: 

Cyfathrebu mewn cyfnod o newid – rhaglen wedi ei dylunio ar gyfer pobl sy’n gweithio yn y maes cyfathrebu er mwyn deall newid ar lefel bersonol ac i’r sefydliad a sut i weithio yn effeithiol gyda chydweithwyr sy’n darparu’r newid er mwyn cynnig y gefnogaeth orau. 

Cyflwyniad i ddylunio gwasanaeth – rhaglen sy’n rhoi trosolwg i unrhyw un sydd yn newydd i ddylunio gwasanaeth yn egluro beth ydy dylunio gwasanaeth, sut mae’n rhedeg gyda newid ‘ystwyth’, sut i gynnal cyfnod ‘darganfod’ a sut i adeiladu yr ateb cywir.  

Arweinwyr digidol – rhaglen gyflwyno i dimoedd rheoli sy’n cychwyn ar eu taith ddigidol. Gallwn weithio gyda chi i adnabod eich anghenion datblygu a chynnig ateb wedi ei deilwra i chi, yn amrywio o hyfforddiant un-i-un ar bynciau penodol i addysgu sefydliad cyfan.  Rydym yn falch iawn ein bod yn gweithio mewn ffordd sy’n datblygu gallu o fewn sefydliad tra’r ydym yn darparu gwasanaeth. Gallwch fod yn hyderus wedyn, os byddwch yn gweithio gyda ni, y byddwn ni yn gadael eich sefydliad gyda mwy o allu o fewn y gweithle a gwasanaethau gwell. 

Ein Astudiaeth Achos 

Darllenwch am ein gwaith gyda Dŵr Cymru Welsh Water yn sicrhau fod rheolwyr prosiect yn meddwl am y defnyddiwr yn gyntaf yn eu hadran busnes manwerthu.  Fe wnaethom rannu gwybodaeth, ffyrdd o weithio a thechnegau ymarferol  gyda hwy er mwyn eu galluogi i wneud hyn yn eu gwaith o ddydd i ddydd. 

Fe wnaethom weithio hefyd gyda chydweithwyr ar draws y busnes yn adeiladu sgiliau ac ymwybyddiaeth o ffyrdd ‘ystwyth’ o weithio a dylunio o amgylch anghenion y defnyddiwr.

 

Back to top