Ein gwasanaethau

Rydym yn deall yn iawn pa mor bwysig ydy hi i fusnes allu rheoli newid yn effeithiol.  Mi wnawn ni eich cynorthwyo i wneud hynny trwy edrych ar yr heriau ydych chi yn wynebu a’ch helpu i ddod o hyd i ffyrdd o’u datrys.

Byddem yn edrych ar eich gwasanaethau, strategaethau, y ffordd ydych chi yn gweithio ac yn cynnig cyngor ymarferol, wedi ei deilwra i chi o ran y ffordd orau ymlaen.

Gall ein tîm profiadol eich cefnogi i ddarparu gwasanaethau trwy ddilyn methodoleg ‘ystwyth’, sy’n golygu fod gwasanaethau yn cael eu datblygu o safbwynt beth mae’n defnyddiwr ei angen. Y defnyddiwr sydd wrth graidd popeth ydym ni yn ei wneud, byddwn yn deall pwy yw eich defnyddwyr a beth maen nhw angen er mwyn adeiladu gwasanaethau sydd yn gweithio.

Rydym yn angerddol am adeiladu gallu newid a digidol a dyna pam ein bod yn cynnig sesiynau mentora a hyfforddi ar gyfer unigolion a thimoedd. Gallwn gynnig hyfforddiant o fewn eich sefydliad ar drawsnewid digidol ac ymgysylltu, unai ar ben ei hun neu fel rhan o gefnogaeth darparu gwasanaeth ehangach.

Cefnogaeth dros dro

Gallwn ddod â’n harbenigedd yn uniongyrchol i’ch sefydliad trwy lenwi swyddi hanfodol rhan amser neu llawn amser, am gyfnod o rhwng 6 a 12 mis.

Boed hynny yn redeg gweithdai, siarad am bynciau arbenigol neu rhywbeth sydd heb ei restru yma, rydym yma, yn barod i drafod sut y gallwn ni eich cefnogi.

Prynu ein gwasanaethau

Rydym ar fframwaith Gwasanaeth Masnachol y Goron G-Cloud sy’n golygu y gall sefydliadau yn y sector gyhoeddus brynu ein gwasanaethau yn uniongyrchol o’r fframwaith.

Rydym hefyd yn hapus i lunio cytundeb yn uniongyrchol gyda chi a’ch sefydliad. Os byddech yn hoffi sgwrs am sut y gallwch chi brynu ein gwasanaethau, mae croeso i chi gysylltu  [email protected]

Back to top