Ein Dull Gweithredu

Ein gwerthoedd sydd yn arwain sut ydym ni yn gweithio yn Perago. Rydym yn helpu ein cleientiaid drwy rannu ein profiad a’n gwybodaeth, deall eu hanghenion, gweithio’n agored a sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar y defnyddiwr wrth ddarparu gwasanaeth.

 • Gwybod ein pethau

  Rydym yn defnyddio ein gwybodaeth a’n profiad i fod y gorau yn y maes. Rydym yn cymryd cyfrifoldeb am ein datblygiad proffesiynol ac yn manteisio ar gyfleoedd i wella.

 • Rhoi eraill yn gyntaf

  Rydym yn dangos egni a brwdfrydedd yn ein gwaith ac yn annog eraill i wneud yr un peth. Mae’r cwsmer (mewnol ac allanol) ar flaen ein meddwl bob amser.

 • Siarad yn agored

  Rydym yn mynd ati i holi am adborth er mwyn gwella’r ffordd rydym yn gweithio. Rydym yn rhoi ein barn yn agored, gan gadw mewn cof sut y gall hyn wneud i eraill deimlo.

 • Canolbwyntio ar ddarparu

  Rydym yn edrych ac yn ail-edrych ar y ffordd rydym yn gweithio er mwyn gwell a symleiddio ein prosesau. Rydym yn perchnogi ein targedau/terfynau amser ac yn ceisio gwneud yn well na hynny bob amser.

 • Bod yn rhan o dîm

  Rydym yn gofalu am weddill y tîm, gan gynnig cefnogaeth a phrofiad ble y gallwn. Rydym yn cytuno mai ‘gorau chwarae, cyd chwarae’. Byddwn yn gweithio gyda timoedd y cleient, yn addysgu a chynghori. Rydym yn dod ag ychydig o hwyl i beth ydym ni’n ei wneud, fel bod cydweithio gyda ni yn bleser.

Ein Hanes

Wedi ein sefydlu yn 2017, rydym yn ehangu bob blwyddyn. Rydym eisiau cefnogi sefydliadau i allu cynnig gwasanaethau gwell sy’n gwneud bywyd yn haws i bobl Cymru, yn unol â Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Fel cwmni wedi ein lleoli yn Abertawe, rydym yn adeiladu ein busnes yng Nghymru ac eisiau gwneud ein rhan i gefnogi’r economi, gan greu cyfleoedd gwaith yng Nghymru.  

Rydym hefyd yn meddwl fod mwynhau eich gwaith yn hanfodol ac yn ceisio dod ag ychydig o hwyl i beth ydym ni’n ei wneud; mae gennym angerdd ac ymrwymiad i bopeth ydym ni yn ei wneud, gan ganolbwyntio ar weithredu a darparu. 

 • Roeddem yn aelodau o banel o arbenigwyr digidol greodd yr adroddiad ‘Systems Reboot’. 
 • Rydym wedi bod yn cefnogi y Ganolfan Gwasanaethau Digidol newydd yng Nghymru a chreu Strategaeth Ddigidol i Gymru. Rydym wedi gweithio ar brosiectau trawsnewid digidol cymhleth ac adnabyddus.   
 • Rydym wedi arwain adolygiadau ac wedi gweithredu’r argymhellion 
 • Rydym wedi gweld beth sydd yn gweithio ac wedi bod yn ei chanol hi pan fo pethau yn mynd o chwith 

Mae ein arbenigedd yn golygu ein bod mewn sefyllfa wych i weithio gyda sefydliadau o bob maint. 

Cwrdd â’r tîm
Ymunwch â’r tîm

Os byddai gennych chi ddiddordeb bod yn rhan o’n tîm yn Perago a beth ydym ni’n ei wneud, darllenwch ymlaen. Os ydych chi yn rhannu ein angerdd ni, gyda phrofiad mewn trawsnewid gwasanaethau cyhoeddus ac yn caru newid a sialens, efallai eich bod yn berffaith I ni!

Rydym wastad yn chwilio am dalent, yn arbennig os ydych chi yn byw yng Nghymru. Hyd yn oed os nad oes swydd yn wag, byddem yn falch iawn o glywed gennych os byddech yn hoffi bod yn rhan o beth ydym ni yn ei wneud.

Beth ydym ni yn ei gynnig

 • 25 diwrnod o wyliau a gwyliau banc, yn ogystal a gwyliau ar eich pen-blwydd! 
 • Cyfraniad pensiwn 
 • Ymrwymiad i ddatblygiad eich gyrfa a chi’n bersonol
 • Gweithio hyblyg gyda chymysgedd o weithio o adref ac yn safle’r client
 • Offer TG a swyddfa i weithio o adref

Cysylltwch gyda ni ar [email protected] neu anfonwch DM i ni dros Twitter @PeragoWales  

Back to top